Kết nối vui xuân, vạn điều may

Xúng xính áo hoa, tết rộn ràng

Vui tết mèo vàng, lộc xuân sang