COVID-19: Ca thứ 22 tử vong
COVID-19: Ca thứ 22 tử vong Trường hợp tử vong thứ 22 tại Việt Nam do liên quan đến COVID-19 là bệnh nhân 63 tuổi. 15/08/2020 | 06:09