VIDEO CHỌN LỌC

Sóc chuột đại chiến chồn như trong phim Kỷ Băng Hà
Sóc chuột và chồn bất ngờ xuất hiện trong một cuộc đấu tay đôi ngay dưới chân các tình nguyện viên ở Nga.