VIDEO CHỌN LỌC

Khám phá "siêu tàu" lớn gấp hơn 4 lần sân bóng đá
Trọng lượng khi đầy tải của tàu lên đến hơn 600.000 tấn. Khi hoạt động hết công suất, Prelude sẽ thu được ít nhất 5,3 triệu tấn dầu/năm.