VIDEO CHỌN LỌC

Tỉ lệ tử vong do COVID-19 thay đổi như thế nào qua các giai đoạn?
Tính đến ngày 27/11, thế giới có tới 156 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới, 104 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong...