VIDEO CHỌN LỌC

Siêu đạo chích thể hiện kỹ năng dùng đũa gắp trộm điện thoại
Người đàn ông sau một hồi dò la đã rút đôi đũa trong áo ra để gắp trộm điện thoại của một phụ nữ đang mua hàng.