VIDEO CHỌN LỌC

Linh dương đầu bò truy sát sư tử, báo đốm
Đứng trước cửa tử nhưng linh dương đầu bò vẫn cố gắng tấn công lại những kẻ săn mồi và sự cố gắng đó đã được đền đáp.