VIDEO CHỌN LỌC

Công nghệ tái hiện loài bò sát khổng lồ từ thời tiền sử
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Humboldt ở Berlin, Đức đã tái hiện bước đi của con thằn lằn lớn có tên Orobates pabsti sống cách đây 290 triệu...