VIDEO CHỌN LỌC

Trâu rừng đối mặt 4 con sư tử đói, kết cục ra sao?
Trong clip, một con trâu mẹ vừa sinh đã phải đối mặt với 4 con sư tử háu đói.