VIDEO CHỌN LỌC

Xâm phạm vùng đầm lầy, cá mập đụng phải đối thủ nặng ký
Khi thời cơ đến, con cá sấu lặn xuống nước và bất ngờ phi thân lên đớp trọn con mồi.