VIDEO CHỌN LỌC

Vì sao phụ nữ thường sống thọ hơn đàn ông?
Một trong những nguyên nhân có liên quan đến việc sở hữu nhiễm sắc thể giới tính.