VIDEO CHỌN LỌC

NÓNG nhất tuần: Hình ảnh giống Chúa Jesus trong đám cháy Nhà thờ Đức bà Paris
Lesley Rowan (38 tuổi) sống tại Alexandria, Tây Bunbartonshire, Scotland khẳng định mình đã nhìn thấy Chúa Jesus hiện về giữa lúc đám cháy...