VIDEO CHỌN LỌC

Tìm thấy loài bọ quý hiếm gần 70 năm mới gặp một lần ở Singapore
Loài bọ này rất quý hiếm và đang là một ẩn số cho các nhà khoa học.