VIDEO CHỌN LỌC

Chú chuột trong cổ tích bước ra đời thực, dọn dẹp đồ đạc cho cụ ông suốt đêm
Cụ ông 70 tuổi đã rất bất ngờ khi đặt camera và thấy một con chuột nhỏ bận rộn dọn dẹp dụng cụ trên chiếc bàn trong nhà kho của ông cả đêm.