VIDEO CHỌN LỌC

Phát hiện loài cá lạ có hàm răng đều tăm tắp giống y con người
Hàm răng của loài cá này dạng khối, thẳng và có cấu trúc tương tự như răng của con người.