VIDEO CHỌN LỌC

Ai Cập mở cửa "Kim tự tháp cong" hơn 4.000 năm tuổi đón du khách
Kim tự tháp Bent hay "Kim tự tháp cong" nằm trong khu nghĩa địa hoàng gia Dahshur đã được mở cửa lần đầu tiên sau quá trình trùng tu.