VIDEO CHỌN LỌC

Độc đáo bảo tàng những sáng kiến "thất bại" ở Thụy Điển
Bảo tàng “Thất bại” là nơi trưng bày những sáng kiến không thành công được mở tại Thụy Điển.