VIDEO CHỌN LỌC

2S43 Malva: Pháo tự hành mới của Nga lợi hại thế nào?
Mục tiêu chính của pháo binh 2S43 Malva là tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các sở chỉ huy, hệ thống phòng thủ, các khẩu đội pháo...