VIDEO CHỌN LỌC

Chú chó đi qua 5 nước và 2 vùng chiến sự để được đoàn tụ với ân nhân
Chú chó Barrie đã đi qua 5 nước, 2 vùng chiến sự và 4.800 km để được đoàn tụ với người lính từng cứu nó khỏi bị mắc kẹt tại một vùng chiến...