VIDEO CHỌN LỌC

Lý giải vì sao tuyệt đối không được đổ nước vào dầu đang sôi
Khi vô ý để một giọt nước rơi vào chảo mỡ nóng, trong chảo liền lập tức sinh ra một tràng tiếng nổ “lép bép lục bục”, tại sao lại như vậy?