VIDEO CHỌN LỌC

Những pha giả thương tật lừa con người kinh điển của loài chó
Hình ảnh chú chó chỉ có thể đi bằng hai chân trước dọc đường khiến người nhìn không khỏi thương xót.