VIDEO CHỌN LỌC

Chú khỉ chết thảm bởi nhát cắn chí mạng của rồng komodo
Chỉ cần một nhát cắn, rồng Komodo đã hoàn thành cuộc săn mồi của mình.