VIDEO CHỌN LỌC

Thót tim giải cứu cậu bé định tự sát từ tòa nhà 28 tầng
Một học sinh tiểu học ở Hồ Nam, Trung Quốc muốn tự sát bằng cách nhảy từ tòa nhà cao 28 tầng.