VIDEO CHỌN LỌC

Loài rắn kỳ lạ biết phi thân từ cây này sang cây khác như khỉ
Cấu tạo cơ thể đặc biệt cho phép rắn bay làm xẹp thân mình để hứng gió, tạo lực nâng chống lại trọng lực giúp chúng lướt trong không khí.