VIDEO CHỌN LỌC

Hệ thống tên lửa hành trình tấn công mặt đất đáng sợ nhất của Mỹ
BGM-109 Tomahawk là loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất đáng sợ nhất thế giới hiện nay.