VIDEO CHỌN LỌC

Truyền thuyết về con quỷ gắn liền với tôn giáo, Kinh Thánh và Chúa Trời
Quỷ Lucifer ban đầu là một thiên thần nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một cuộc chiến.