Sản xuất - Tiêu dùng

Lạ lùng nghề nuôi ong “tử thần”

Lạ lùng nghề nuôi ong “tử thần”

Đến huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, ông bạn xứ này đãi tôi 'combo' các món chế biến từ nhộng ong vò vẽ tại một quán địa phương. Hỏi nhộng ong sao có nhiều thế, thì chủ quán nói: “Chừ dân ở đây nuôi cả ong vò vẽ, ăn mút mùa không hết”.

Xem thêm