Vì sao "hiệp sĩ đường phố" dừng bước?

Vì sao "hiệp sĩ đường phố" dừng bước?

Việc thành lập một tổ chức để quản lý những "hiệp sĩ" là cần thiết để hỗ trợ "hiệp sĩ" thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm hoạt động bắt cướp không bị lạm dụng...