Chỉ số không khí

Hà Nội
125
TP HCM
72
Hải Phòng
153
Nha Trang
54
Đà Nẵng
106
Đà Lạt
56
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 16:41 - 28/11/2023
Thay đổi khu vực
27oC
Ít mây, trời nắng
Hôm nay
(28/11 Thứ Ba)
19oC - 29oC
Ngày mai
(29/11 Thứ Tư)
20oC - 28oC
Ngày kia
(30/11 Thứ Năm)
20oC - 27oC

Hiện tại Hôm nay
28/11 Thứ Ba
Ngày mai
29/11 Thứ Tư
Ngày kia
30/11 Thứ Năm

TP.HCM

29oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

25oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hải Phòng

26oC
Ít mây, trời nắng
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 29oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

30oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

23oC
Ít mây, trời nắng
12oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Pleicu

24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
12oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
14oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
12oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
10oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
13oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 23oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 16:41 - 28/11/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Vì sao bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước?

Vì sao bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước?

Đại diện Bộ Công an cho biết việc bỏ thông tin về quê quán trong căn cước, mà thay vào đó bằng thông tin về nơi đăng ký khai sinh, bởi vì nơi đăng ký khai sinh là thông tin chính xác với bất kỳ con người nào và tính ổn định cao

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN