Chỉ số không khí

Hà Nội
188
TP HCM
158
Hải Phòng
134
Nha Trang
37
Đà Nẵng
63
Đà Lạt
61
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 10:05 - 08/12/2023
Thay đổi khu vực
16oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(08/12 Thứ Sáu)
16oC - 26oC
Ngày mai
(09/12 Thứ Bảy)
19oC - 27oC
Ngày kia
(10/12 Chủ Nhật)
22oC - 28oC

Hiện tại Hôm nay
08/12 Thứ Sáu
Ngày mai
09/12 Thứ Bảy
Ngày kia
10/12 Chủ Nhật

TP.HCM

25oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

22oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

25oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

18oC
Ít mây, trời nắng
17oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Có mây, không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa

Vinh

18oC
Ít mây, trời nắng
17oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Sơn La

16oC
Mây thay đổi, trời nắng
14oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Việt Trì

16oC
Ít mây, trời nắng
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Pleicu

18oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
12oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 25oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 30oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
18oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
18oC - 30oC
Có mây, không mưa
18oC - 31oC
Có mây, không mưa
17oC - 31oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Có mây, không mưa
18oC - 22oC
Có mây, không mưa
20oC - 23oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 27oC
Ít mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
19oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 18oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Có mây, có mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
11oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 25oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
16oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
16oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Ít mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 24oC
Có mây, không mưa
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Ít mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
14oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 10:05 - 08/12/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Dự báo khoảng 6/12, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nền nhiệt giảm, các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đón mưa dông.
Bắc Bộ sắp đón rét đậm, rét hại, có nơi dưới 11 độ C

Bắc Bộ sắp đón rét đậm, rét hại, có nơi dưới 11 độ C

Do không khí lạnh mạnh sắp tràn về, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Vì sao chưa bỏ giấy chuyển tuyến dù quá phiền hà?

Vì sao chưa bỏ giấy chuyển tuyến dù quá phiền hà?

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, có ý kiến đề xuất bãi bỏ giấy chuyển viện và đẩy mạnh thông tuyến để tạo thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh. Nhưng theo Bộ Y tế, không thể bỏ giấy chuyển viện. Nguyên nhân vì sao?
Cảnh báo tình trạng gia tăng ca nhiễm HIV nhóm đồng tính nam

Cảnh báo tình trạng gia tăng ca nhiễm HIV nhóm đồng tính nam

Trước dịch COVID-19, tại Thừa Thiên Huế chỉ có 1-2 trường hợp thì nay có trên dưới 30 trường hợp nhiễm HIV ở nhóm đồng tính mỗi năm, tập trung ở lứa tuổi từ 18-25 tuổi. Thực trạng này là mối đe dọa tới lực lượng lao động chính của xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng dân số, sức khỏe nòi giống bởi đây là độ tuổi kết hôn, sinh con…
Hàng nghìn container vô chủ ở Cát Lái

Hàng nghìn container vô chủ ở Cát Lái

Hàng nghìn container vô thừa nhận, chủ yếu là phế liệu đang nằm tại khu vực cảng Cát Lái (TP.Thủ Đức, TPHCM) từ nhiều tháng qua gây khó khăn cho hoạt động tại khu vực cảng.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN