Chỉ số không khí

Hà Nội
12
TP HCM
109
Hải Phòng
38
Nha Trang
46
Đà Nẵng
45
Đà Lạt
46
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 03:24 - 14/08/2020
Thay đổi khu vực
25oC
Có mưa
Hôm nay
(14/08 Thứ Sáu)
25oC - 32oC
Ngày mai
(15/08 Thứ Bảy)
25oC - 32oC
Ngày kia
(16/08 Chủ Nhật)
26oC - 30oC

Hiện tại Hôm nay
14/08 Thứ Sáu
Ngày mai
15/08 Thứ Bảy
Ngày kia
16/08 Chủ Nhật

TP.HCM

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

27oC
Có mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Cần Thơ

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
28oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
29oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

22oC
Có mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Việt Trì

26oC
Có mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Pleicu

21oC
Có mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Hưng Yên

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Long An

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Huế

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Cập nhật: 03:24 - 14/08/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết