Chỉ số không khí

Hà Nội
91
TP HCM
157
Hải Phòng
83
Nha Trang
29
Đà Nẵng
61
Đà Lạt
38
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 06:15 - 20/01/2022
Thay đổi khu vực
15oC
Có mưa ( AWS, cập nhật 05h50)
Hôm nay
(20/01 Thứ Năm)
15oC - 20oC
Ngày mai
(21/01 Thứ Sáu)
17oC - 21oC
Ngày kia
(22/01 Thứ Bảy)
18oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
20/01 Thứ Năm
Ngày mai
21/01 Thứ Sáu
Ngày kia
22/01 Thứ Bảy

TP.HCM

24oC
Đêm nhiều mây
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

19oC
Đêm nhiều mây
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

22oC
Đêm nhiều mây
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

15oC
Đêm nhiều mây
14oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

13oC
Đêm có mưa rào
12oC - 13oC
Nhiều mây, có mưa dông
12oC - 15oC
Nhiều mây, có mưa dông
13oC - 18oC
Có mây, có mưa rào

Việt Trì

17oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
11oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
10oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa dông
14oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa dông
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
14oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 21oC
Có mây, có mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa dông
15oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
11oC - 14oC
Nhiều mây, có mưa dông
12oC - 14oC
Nhiều mây, có mưa dông
13oC - 16oC
Có mây, có mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
10oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
12oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa dông
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
14oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa dông
15oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa dông
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
13oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
12oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa dông
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
18oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

16oC
Đêm nhiều mây
14oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
19oC - 25oC
Có mây, không mưa

Pleicu

14oC
Đêm nhiều mây
14oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 29oC
Có mây, không mưa
14oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
14oC - 26oC
Có mây, không mưa
15oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
17oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 29oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Có mây, không mưa
19oC - 24oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
19oC - 25oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 34oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Có mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

23oC
Đêm nhiều mây
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cập nhật: 06:15 - 20/01/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết