Hà Nội 13:30 - 16/07/2019
Thay đổi khu vực
32oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(16/07 Thứ Ba)
27oC - 36oC
Ngày mai
(17/07 Thứ Tư)
27oC - 37oC
Ngày kia
(18/07 Thứ Năm)
26oC - 37oC

Hiện tại Hôm nay
16/07 Thứ Ba
Ngày mai
17/07 Thứ Tư
Ngày kia
18/07 Thứ Năm

TP.HCM

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đà Nẵng

35oC
Mây thay đổi, trời nắng
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

33oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

29oC
Có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hải Dương

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Ít mây không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
25oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Sơn La

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Việt Trì

32oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
31oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Trị

Đang cập nhật
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Thái Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Cần Thơ

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Pleicu

27oC
Mây thay đổi, trời nắng
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Dương

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
16oC - 24oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Cập nhật: 13:30 - 16/07/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết