Chỉ số không khí

Hà Nội
178
TP HCM
66
Hải Phòng
78
Nha Trang
13
Đà Nẵng
78
Đà Lạt
13
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 21:19 - 25/10/2021
Thay đổi khu vực
22oC
Đêm có mây
Hôm nay
(25/10 Thứ Hai)
19oC - 28oC
Ngày mai
(26/10 Thứ Ba)
20oC - 28oC
Ngày kia
(27/10 Thứ Tư)
20oC - 27oC

Hiện tại Hôm nay
25/10 Thứ Hai
Ngày mai
26/10 Thứ Ba
Ngày kia
27/10 Thứ Tư

TP.HCM

28.8oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nha Trang

25oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Hải Phòng

22oC
Đêm có mây
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Bình

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
17.8oC - 28.6oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18.1oC - 27.7oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
18.3oC - 29.4oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 27.4oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

28oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vinh

22oC
Đêm nhiều mây
18oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Sơn La

20.7oC
Đêm nhiều mây
17oC - 23.6oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 23oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

23oC
Đêm có mây
20oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Pleicu

22oC
Đêm nhiều mây
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 29.6oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 24oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

Điện Biên

Đang cập nhật
18.5oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 26oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
14oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 27oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 26oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19.8oC - 27.4oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Bình

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cập nhật: 21:19 - 25/10/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết