Hà Nội 13:30 - 27/02/2020
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(27/02 Thứ Năm)
20oC - 26oC
Ngày mai
(28/02 Thứ Sáu)
21oC - 27oC
Ngày kia
(29/02 Thứ Bảy)
21oC - 28oC

Hiện tại Hôm nay
27/02 Thứ Năm
Ngày mai
28/02 Thứ Sáu
Ngày kia
29/02 Thứ Bảy

TP.HCM

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Đà Nẵng

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Nha Trang

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Hải Phòng

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Cần Thơ

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Vinh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 26oC
Có mây, trời nắng

Sơn La

Đang cập nhật
14oC - 27oC
Có mây, không mưa
15oC - 27oC
Có mây, không mưa
15oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Việt Trì

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Pleicu

Đang cập nhật
14oC - 29oC
Có mây, không mưa
14oC - 30oC
Có mây, không mưa
14oC - 30oC
Có mây, trời nắng

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, trời nắng

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Cao Bằng

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Đà Lạt

Đang cập nhật
11oC - 25oC
Có mây, không mưa
11oC - 25oC
Có mây, không mưa
10oC - 26oC
Có mây, trời nắng

Đắk Lắk

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Đắk Nông

Đang cập nhật
18oC - 33oC
Có mây, không mưa
17oC - 33oC
Có mây, không mưa
18oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Điện Biên

Đang cập nhật
16oC - 27oC
Có mây, không mưa
16oC - 28oC
Có mây, không mưa
16oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Có mây, trời nắng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Hòa Bình

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Kon Tum

Đang cập nhật
15oC - 31oC
Có mây, không mưa
15oC - 32oC
Có mây, không mưa
15oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Lai Châu

Đang cập nhật
13oC - 23oC
Có mây, không mưa
13oC - 22oC
Có mây, không mưa
13oC - 23oC
Có mây, trời nắng

Lạng Sơn

Đang cập nhật
15oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, trời nắng

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Phủ Lý

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, trời nắng

Quảng Bình

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Quảng Nam

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Quảng Trị

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, trời nắng

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, trời nắng

Huế

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, trời nắng

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Tuyên Quang

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, trời nắng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, trời nắng

Yên Bái

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, trời nắng

Cập nhật: 13:30 - 27/02/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết