Chỉ số không khí

Hà Nội
68
TP HCM
122
Hải Phòng
34
Nha Trang
66
Đà Nẵng
54
Đà Lạt
53
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 09:02 - 30/10/2020
Thay đổi khu vực
19.6oC
Có mưa ( AWS, cập nhật 8h20)
Hôm nay
(30/10 Thứ Sáu)
19.6oC - 25oC
Ngày mai
(31/10 Thứ Bảy)
21oC - 26oC
Ngày kia
(01/11 Chủ Nhật)
21oC - 28oC

Hiện tại Hôm nay
30/10 Thứ Sáu
Ngày mai
31/10 Thứ Bảy
Ngày kia
01/11 Chủ Nhật

TP.HCM

26oC
Mây thay đổi, trời nắng
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

26oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

20oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

18oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

21oC
Có mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 26oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

20oC
Có mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Pleicu

20oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 24oC
Có mây, không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 21oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 25oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 09:02 - 30/10/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết