Chỉ số không khí

Hà Nội
64
TP HCM
52
Hải Phòng
78
Nha Trang
53
Đà Nẵng
76
Đà Lạt
42
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 06:20 - 10/07/2020
Thay đổi khu vực
31.2oC
Đêm có mây ( AWS, cập nhật 6h00)
Hôm nay
(10/07 Thứ Sáu)
29oC - 39oC
Ngày mai
(11/07 Thứ Bảy)
30oC - 39oC
Ngày kia
(12/07 Chủ Nhật)
30oC - 39oC

Hiện tại Hôm nay
10/07 Thứ Sáu
Ngày mai
11/07 Thứ Bảy
Ngày kia
12/07 Chủ Nhật

TP.HCM

27oC
Đêm có mây
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

28oC
Đêm nhiều mây
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Ít mây không mưa

Hải Phòng

29oC
Đêm nhiều mây
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

26oC
Đêm có mây
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

23oC
Đêm nhiều mây
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Việt Trì

32oC
Đêm có mây
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Pleicu

23oC
Đêm có mây
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Bến Tre

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Ít mây không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
28oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 40oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 40oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
31oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Ninh Bình

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
31oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Quảng Nam

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 34oC
Có mây, không mưa
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
27oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Huế

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tuyên Quang

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vinh

32oC
Đêm nhiều mây
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Bắc Giang

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
31oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hưng Yên

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
31oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Cập nhật: 06:20 - 10/07/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết