Hà Nội 10:32 - 07/04/2020
Thay đổi khu vực
18oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(07/04 Thứ Ba)
17oC - 21oC
Ngày mai
(08/04 Thứ Tư)
18oC - 23oC
Ngày kia
(09/04 Thứ Năm)
19oC - 22oC

Hiện tại Hôm nay
07/04 Thứ Ba
Ngày mai
08/04 Thứ Tư
Ngày kia
09/04 Thứ Năm

TP.HCM

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

16oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bạc Liêu

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Có mây, không mưa
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hưng Yên

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lạng Sơn

Đang cập nhật
15oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Lào Cai

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Long An

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Bình

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Trị

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Thái Nguyên

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Thanh Hóa

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Huế

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

31oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

19oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 23oC
Có mây, không mưa
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

16oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa vừa
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Việt Trì

17oC
Có mưa
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Pleicu

24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
15oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cập nhật: 10:32 - 07/04/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết