Chỉ số không khí

Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 14:10 - 02/08/2021
Thay đổi khu vực
35oC
Ít mây, trời nắng
Hôm nay
(02/08 Thứ Hai)
26oC - 35oC
Ngày mai
(03/08 Thứ Ba)
26oC - 35oC
Ngày kia
(04/08 Thứ Tư)
27oC - 36oC

Hiện tại Hôm nay
02/08 Thứ Hai
Ngày mai
03/08 Thứ Ba
Ngày kia
04/08 Thứ Tư

TP.HCM

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

38oC
Nhiều mây, không mưa
29oC - 40oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

32oC
Mây thay đổi, trời nắng
29oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

33oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 34oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

35oC
Nhiều mây, không mưa
29oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
30oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
30oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
28oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
29oC - 40oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Trị

Đang cập nhật
30oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
27oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

25oC
Có mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

31oC
Ít mây, trời nắng
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Việt Trì

34oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cập nhật: 14:10 - 02/08/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết