Chỉ số không khí

Hà Nội
147
TP HCM
76
Hải Phòng
72
Nha Trang
59
Đà Nẵng
41
Đà Lạt
51
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 21:25 - 08/06/2023
Thay đổi khu vực
30oC
Có mưa rào và dông ( AWS, cập nhật 21h00)
Hôm nay
(08/06 Thứ Năm)
26oC - 35oC
Ngày mai
(09/06 Thứ Sáu)
26oC - 31oC
Ngày kia
(10/06 Thứ Bảy)
26oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
08/06 Thứ Năm
Ngày mai
09/06 Thứ Sáu
Ngày kia
10/06 Thứ Bảy

TP.HCM

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Nẵng

30oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

30oC
Đêm nhiều mây
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

29oC
Đêm nhiều mây
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Sơn La

30oC
Đêm nhiều mây
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Việt Trì

33oC
Đêm nhiều mây
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc Ninh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cao Bằng

Đang cập nhật
Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Huế

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Yên Bái

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vinh

32oC
Đêm nhiều mây
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

24oC
Đêm nhiều mây
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Nai

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Long An

Đang cập nhật
Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cần Thơ

28oC
Đêm nhiều mây
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cập nhật: 21:25 - 08/06/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Diễn biến nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Diễn biến nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Dự báo hôm nay (3/6), miền Bắc tiếp tục nắng nóng nhưng cường độ giảm so với hôm qua, riêng vùng núi Bắc Bộ chiều tối có mưa dông. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.
Video: Sau cơn mưa, rác ngập sông Đồng Nai

Video: Sau cơn mưa, rác ngập sông Đồng Nai

Sau cơn mưa, người ta không còn nhìn thấy mặt nước trong xanh vốn có của một trong những dòng sông lớn nhất cả nước, thay vào đó là rác nổi lềnh bềnh, vắt ngang dòng sông Đồng Nai.

Xem thêm