Chỉ số không khí

Hà Nội
27
TP HCM
30
Hải Phòng
29
Nha Trang
46
Đà Nẵng
33
Đà Lạt
29
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 05:24 - 07/08/2020
Thay đổi khu vực
26.1oC
Nhiều mây, không mưa ( AWS, cập nhật 5h00)
Hôm nay
(07/08 Thứ Sáu)
26oC - 32oC
Ngày mai
(08/08 Thứ Bảy)
27oC - 34oC
Ngày kia
(09/08 Chủ Nhật)
28oC - 35oC

Hiện tại Hôm nay
07/08 Thứ Sáu
Ngày mai
08/08 Thứ Bảy
Ngày kia
09/08 Chủ Nhật

TP.HCM

24oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

27oC
Đêm nhiều mây
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

24oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa

Sơn La

22oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Pleicu

22oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 05:24 - 07/08/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết