Chỉ số không khí

Hà Nội
71
TP HCM
21
Hải Phòng
38
Nha Trang
34
Đà Nẵng
23
Đà Lạt
21
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 06:18 - 31/07/2021
Thay đổi khu vực
28oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(31/07 Thứ Bảy)
27oC - 37oC
Ngày mai
(01/08 Chủ Nhật)
27oC - 34oC
Ngày kia
(02/08 Thứ Hai)
27oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
31/07 Thứ Bảy
Ngày mai
01/08 Chủ Nhật
Ngày kia
02/08 Thứ Hai

TP.HCM

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

30oC
Đêm nhiều mây
30oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Nha Trang

29oC
Đêm nhiều mây
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Phòng

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

26oC
Đêm nhiều mây
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

31oC
Đêm nhiều mây
29oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

24oC
Đêm nhiều mây
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

Việt Trì

30oC
Đêm nhiều mây
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Giang

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
30oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hải Dương

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
23oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Pleicu

21oC
Có mưa
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Phú Yên

Đang cập nhật
28oC - 38oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
30oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
29oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
30oC - 40oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 40oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
30oC - 40oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
28oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
28oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 06:18 - 31/07/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết