LỊCH VẠN NIÊN
Chọn ngày

Dương lịch

Âm lịch

Ngày trước
Ngày tiếp
Tháng 08 năm 2022
8
Tháng 7 năm Nhâm Dần
11

Mệnh ngày: Trường lưu thủy Ngày hoàng đạo

Giờ hiện tại: Giờ Tuất (19:51)   Giờ hoàng đạo: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Tháng trước
Tháng tiếp
Tháng 08 - 2022
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy chủ nhật
Tuần 31
01
4/7
02
5
03
6
04
7
05
8
06
9
07
10
Tuần 32
08
11
09
12
10
13
11
14
12
15
Lễ Vu Lan
13
16
14
17
Tuần 33
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
Ngày tổng khởi nghĩa
20
23
21
24
Tuần 34
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1/8
Ngày mồng 1
28
2
Tuần 35
29
3
30
4
31
5
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo
XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC