Chính trị - Xã hội

Hà Nội sáp nhập hàng loạt xã, phường: Công chức dôi dư làm gì?

Hà Nội sáp nhập hàng loạt xã, phường: Công chức dôi dư làm gì?

Theo UBND TP Hà Nội, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không được bố trí tiếp tục công tác. UBND TP Hà Nội đang đề xuất chế độ hỗ trợ đối với những người này.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN