VIDEO CHỌN LỌC

Clip: Vội vài giây, ô tô húc lái xe máy điện ngã cắm người xuống đất
Tới đường giao nhau nhưng 2 phương tiện không nhường đường nhau và tai nạn xảy ra.