Kỷ lục Guiness

Những kỷ lục hài hước và kỳ lạ nhất thế giới

Những kỷ lục hài hước và kỳ lạ nhất thế giới

Trong 64 năm qua, danh sách Kỷ lục Guinness thế giới đã làm kinh ngạc mọi người bằng cách ghi lại những kỷ lục ấn tượng, hài hước và kỳ lạ nhất, những gì mà tưởng như là giới hạn mà con người khó có thể vượt qua.

Xem thêm