Laptop

Mở ra cả thế giới chỉ với 1kg trên vai trong thời đại “di động hoá” Laptop

Mở ra cả thế giới chỉ với 1kg trên vai trong thời đại “di động hoá” Laptop

Sau đại dịch, con người dường như bước vào guồng quay có phần căng thẳng và bận rộn hơn; vì lẽ đó, tính tích hợp trong các thiết bị công nghệ ngày càng được quan tâm để đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập mọi lúc mọi nơi đúng chất “hustle lifestyle” (phong cách sống có phần hối hả). Đó cũng chính là tiền đề cho sự ra đời của các thiết bị số mới, trong đó không thể không k

Xem Thêm