“Nghệ thuật” đón sóng đầu tư FDI

“Nghệ thuật” đón sóng đầu tư FDI

Khẳng định dòng chuyển dịch FDI đã diễn ra và ngày càng trở lên mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có “cơ hội vàng” để đón làn sóng...