Ế dài là đúng

Ế dài là đúng

Ai đời, cô ấy bảo: Anh ngồi chơi nhé, em đi tắm một chút! Nói thế khác nào đuổi mình về cơ chứ!

Mưu trí đàn bà

Mưu trí đàn bà Một tên trộm lẻn vào ngôi nhà nọ, đang định leo lên tầng thì bỗng nghe tiếng cô gái kêu...