Thơ tình: Mẹ tôi

Thơ tình: Mẹ tôi

Bước đến bên mẹ già tôi mới hiểu / Tình mẫu tử chẳng thể nào mờ phai!
Thơ tình: Hứa đi em
Thơ tình: Hứa đi em Cuối cùng rồi mình cũng ở bên nhau / Sau bao ngày cô đơn giữa dòng đời vội vã