Lối đi phải nghiêng người mới lọt tại khu có giá nhà cả trăm triệu/m2

Phố cổ Hà Nội có những con ngõ rất nhỏ, chỉ vừa một người đi, thậm chí nếu 2 người đi phải nghiêng người. Trên thế giới, không phải là không có những khu vực như vậy.
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Thị trường bất động sản