Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 16:27 (23/07/2024)

2024-07-23
Hôm nay (23/07/2024) Hôm qua (22/07/2024)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

USD

25,127.00 3 25,477.00 3 25,124.00 25,474.00

EUR

26,885.81 28.6 28,360.10 30.1 26,857.17 28,329.92

JPY

156.80 0.09 165.96 0.09 156.71 165.86

KRW

15.83 0.06 19.18 0.07 15.77 19.11

SGD

18,365.70 10.4 19,146.42 10.8 18,355.29 19,135.59

AUD

16,392.22 53.6 17,089.05 55.9 16,445.89 17,145.02

CAD

17,947.93 9.31 18,710.90 9.72 17,957.25 18,720.63

CHF

27,767.43 24.9 28,947.82 26.0 27,792.37 28,973.86

CNY

3,412.29 2.69 3,557.88 2.80 3,409.60 3,555.08

DKK

0.00 3,769.23 4.07 0.00 3,765.15

GBP

31,917.79 25.2 33,274.62 26.2 31,892.58 33,248.37

HKD

3,163.60 3.25 3,298.09 3.41 3,160.34 3,294.68

INR

0.00 314.13 0.21 0.00 313.91

KWD

0.00 86,050.40 152 0.00 85,898.16

MYR

0.00 5,477.05 7.82 0.00 5,469.22

NOK

0.00 2,362.58 5.11 0.00 2,367.70

RUB

0.00 303.88 0.26 0.00 304.15

SAR

0.00 7,006.45 5.52 0.00 7,000.92

SEK

0.00 2,413.66 10.7 0.00 2,424.44

THB

617.18 0.82 712.02 0.96 616.35 711.06

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN