Tỷ giá

2020-06-03
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,140.00 23,170.00 23,350.00

EUR

25,397.44 170 25,653.98 171 26,692.66 178

JPY

206.96 2.02 209.05 2.04 217.52 2.12

KRW

16.52 0.07 18.36 0.09 20.12 0.1

SGD

16,237.53 115 16,401.55 116 16,915.63 120

AUD

15,727.73 333 15,886.60 336 16,384.53 347

CAD

16,793.05 59.4 16,962.68 60.0 17,494.35 61.9

CHF

23,595.19 7.37 23,833.53 7.44 24,580.55 7.67

DKK

0.00 3,432.05 22.7 3,560.93 23.6

GBP

28,528.47 174 28,816.64 176 29,719.85 181

HKD

2,925.95 0.05 2,955.51 0.07 3,048.15 0.07

INR

0.00 309.11 1.75 321.24 1.82

KWD

0.00 75,311.89 78,266.76

MYR

0.00 5,407.52 41.6 5,521.51 42.4

NOK

0.00 2,402.34 33.3 2,502.55 34.7

RUB

0.00 339.11 2.42 377.87 2.7

SEK

0.00 2,453.83 19.0 2,556.18 19.8

THB

652.12 2.67 724.58 2.97 751.79 3.07
Cập nhật 12:56 (03/06/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường