Tỷ giá

2020-04-07
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,120.00 23,150.00 23,290.00

EUR

25,466.52 25,723.76 26,630.13

JPY

213.69 215.85 224.59

KRW

16.43 18.25 19.99

SGD

16,183.12 16,346.59 16,558.18

AUD

14,231.77 14,375.53 14,826.13

CAD

16,331.94 16,496.91 16,844.69

CHF

24,082.14 24,325.39 24,838.20

DKK

0.00 3,416.18 3,544.47

GBP

28,667.93 28,957.50 29,273.74

HKD

2,934.13 2,963.77 3,008.15

INR

0.00 310.67 322.86

KWD

0.00 75,378.04 78,335.63

MYR

0.00 5,356.69 5,469.61

NOK

0.00 2,233.00 2,326.14

RUB

0.00 310.36 345.83

SEK

0.00 2,336.74 2,424.50

THB

638.13 709.03 741.57
Cập nhật 08:00 ()
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường