Khởi nghiệp

Bỏ lương nghìn USD để khởi nghiệp, 9x Quảng Trị thu cả triệu USD từ đặc sản địa phương

Bỏ lương nghìn USD để khởi nghiệp, 9x Quảng Trị thu cả triệu USD từ đặc sản địa phương

Từ bỏ mức lương nghìn USD để khởi nghiệp và phải làm lại từ đầu chỉ với 500.000 đồng, đến nay 9x Quảng Trị này đã ký được hợp đồng xuất khẩu đặc sản địa phương mình lên tới cả triệu USD, tạo công ăn việc làm cho cả trăm lao động trực tiếp và gián tiếp.

Khởi nghiệp với vốn nhỏ

Xem thêm

Đi lên từ thất bại

Xem thêm

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN