Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-lau-chui-nha-ve-sinh-thanh-dai-gia-khung-cuoi-doi-ra-quyet-dinh-khien-co...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh