Bánh xèo “chảnh”

Bánh xèo “chảnh” Gọi bánh xèo "chảnh" bởi nếu muốn ăn bánh xèo bà Năm mà không nhanh chân thì không chừng “lỗi hẹn” là cái...