Nguồn: http://danviet.vn/diem-danh-nhung-toa-nha-choc-troi-cao-nhat-tg-viet-nam-cung-gop-mat-5020202891...

Theo Huy Nguyễn (Theo BI) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh