Sốc: "Cày cuốc" cả đời cũng chỉ kiếm được số tiền bằng Jeff Bezos "ngồi chơi" 15 phút

Sự kiện: Tỷ phú Jeff Bezos
Khối tài sản của Jeff Bezos là 121 tỷ USD, mức lương hằng năm mà ông nhận là 81.840 USD thấp hơn so với nhiều người  Mỹ. Phần lớn tài sản của ông chủ Amazon gắn với cổ phiếu của Amazon.
Theo Nghi Dung (Theo BI) (Dân Việt)

sự kiện Tỷ phú Jeff Bezos