Nguồn: http://danviet.vn/thua-lo-nang-dai-gia-bong-tay-trang-hoa-nguoi-ngheo-5020212759583688.htm

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh