iPhone XR

Apple sẽ từ bỏ iPhone SE 4?

Apple sẽ từ bỏ iPhone SE 4?

Apple được cho là đang xem xét các lựa chọn liên quan đến iPhone SE 4 tiết kiệm ngân sách trong dòng sản phẩm của hãng.

DÒNG SẢN PHẨM KHÁC CÙNG HÃNG

GÓP Ý GIAO DIỆN