iPhone 13

Chiếc iPhone hoàn hảo để bạn mua lúc này

Chiếc iPhone hoàn hảo để bạn mua lúc này

iPhone 13 đang trải qua “mùa xuân thứ hai” kể từ tháng 9/2022 sau khi Apple ra mắt iPhone 14 - một thiết bị đã tăng giá đáng kể so với thế hệ trước, ngoại trừ việc giảm kích thước phần notch.

DÒNG SẢN PHẨM KHÁC CÙNG HÃNG