iPhone

Vì sao iPhone có giá cao hơn Android?

Vì sao iPhone có giá cao hơn Android?

Báo cáo khấu hao điện thoại di động 2021-2022 do BankMyCell công bố cho thấy iPhone có giá trị nhất, trong khi tỷ lệ mất giá của các mẫu Android trong cùng thời kỳ vượt xa iPhone, thậm chí hơn gấp đôi.

DÒNG SẢN PHẨM KHÁC CÙNG HÃNG