Apple đã hết ý tưởng?

Apple đã hết ý tưởng? Apple đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm tại sự kiện California Streaming, nhưng không có gì thực sự mới.