Nguồn: http://danviet.vn/can-canh-honda-cb1300-super-four-va-cb1300-boldor-moi-tai-thai-lan-50202125375...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Honda