Honda

Honda tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp Honda; trên thế giới gọi là Honda Motor Co., Ltd, là một công ty tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản có trụ sở đặt tại quận Minato, Tokyo.

Honda