Nguồn: http://danviet.vn/chan-dung-thieu-gia-viet-dien-trai-thich-an-quan-via-he-so-huu-tai-san-nghin-t...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh