Sacombank bán 20% cổ phần cho đối tác ngoại?

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4 tới. Đáng chú ý là tờ trình tái xác nhận chủ trương chuyển nhượng cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài trong giai đoạn 2012 - 2015.

Theo đó, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Sacombank ngày 26/5/2012, đại hội đã thống nhất thông qua việc chấp thuận chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích và triển khai các thủ tục cần thiết để tiếp cận, chọn lọc các đối tác chiến lược nước ngoài tham gia vốn của Sacombank, với tỷ lệ nắm giữ cổ phần 15% vốn điều lệ.

Đồng thời, thực hiện thủ tục xin phép theo quy định hiện hành để chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu STB tại mức 15% vốn điều lệ khi tìm được đối tác nước ngoài phù hợp. Nguồn thực hiện chỉ từ cổ phiếu quỹ và từ nguồn vốn phát hành thêm tăng vốn điều lệ giai đoạn 2012 - 2015.

Sacombank cho biết, trong năm 2012, Hội đồng Quản trị ngân hàng đã xúc tiến và tiếp xúc với các đối tác đầu tư tiềm năng, nhưng do điều kiện chưa cho phép nên đến nay vẫn chưa tìm được đối tác. Do vậy, Hội đồng Quản trị Sacombank muốn tái xác nhận với cổ đông về mặt chủ trương này tại đại hội vào ngày 25/4 tới.

Sacombank bán 20% cổ phần cho đối tác ngoại? - 1

Năm 2013, Sacombank dự kiến tổng tài sản đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2012; vốn chủ sở hữu đạt 24.944 tỷ đồng.

Cụ thể, Sacombank sẽ tiến hành lập các phương án, xúc tiến thủ tục và chọn thời điểm thích hợp để chuyển nhượng tối đa lên đến 20% vốn điều lệ cho đối tác chiến lược nước ngoài trong giai đoạn 2012 - 2015. Nguồn thực hiện từ bán cổ phiếu quỹ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoặc từ nguồn khác phù hợp theo quy định.

Trước đó, Sacombank đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, giải trình về ý kiến nhấn mạnh trên báo cáo tài chính kiểm toán và những khác biệt giữa báo cáo trước và sau kiểm toán.

Theo ý kiến nhấn mạnh của bên kiểm toán là PricewaterhouseCoopers (PWC), Sacombank đã ký thỏa thuận với ông Đặng Văn Thành, nguyên Chủ tịch Sacombank và ông Đặng Hồng Anh, nguyên Phó chủ tịch Sacombank vào ngày 5/12/2012.

Theo thỏa thuận này, Sacombank đồng ý sử dụng 79.842.647 cổ phiếu (7,435% vốn cổ phần của Sacombank) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để thanh toán các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng trị giá 1.596,85 tỷ đồng. Sacombank cho biết đã có kế hoạch xử lý tài sản siết nợ này chậm nhất đến ngày 31/5/2013.

Năm 2013, Sacombank dự kiến tổng tài sản đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2012; vốn chủ sở hữu đạt 24.944 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ đạt 16.418 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2012.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 143.800 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2012. Trong đó, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 133.500 tỷ đồng, tăng 22%; huy động VND tăng 24% so với năm trước. Tổng dư nợ tín dụng đạt 108.650 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2012; lợi nhuận trước thuế đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 113% so với năm 2012. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu không quá 3%; cổ tức từ 9-10%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN