Những thành phố phát triển nhanh nhất TG

Thứ Năm, ngày 25/10/2012 16:33 PM (GMT+7)

Tất cả các thành phố góp mặt trong danh sách 10 đô thị phát triển nhanh nhất hành tinh đó đều nằm ở châu Á và châu Phi, trong đó chủ yếu là đô thị của Trung Quốc. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về sự phát triển của những thành phố "phát phình" nhanh nhất thế giới.

1. Phổ Ninh (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 1

Dân số năm 1990: 76.000

Dân số năm 2010: 911.000

Dân số năm 2025: 1.255.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.551,3% 

2. Phật Sơn (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 2

Dân số năm 1990: 429.000

Dân số năm 2010: 4.033.000

Dân số năm 2025: 6.242.0000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.355%

3. Tấn Giang (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 3

Dân số năm 1990: 98.000

Dân số năm 2010: 858.000

Dân số năm 2025: 1.303.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.229,6%

4. Yamoussoukro (Bờ Biển Ngà)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 4

Dân số năm 1990: 136.000

Dân số năm 2010: 885.000

Dân số năm 2025: 1.797.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.221,3%

5. Thâm Quyến (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 5

Dân số năm 1990: 875.000

Dân số năm 2010: 9.005.000

Dân số năm 2025: 11.146.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.173,8%

6. Đông Quản (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 6

Dân số năm 1990: 553.000

Dân số năm 2010: 5.347.000

Dân số năm 2025: 6.852.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 1.139,1%

7. Abuja (Nigeria)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 7

Dân số năm 1990: 330.000

Dân số năm 2010: 1.995.000

Dân số năm 2025: 3.361.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 918,5%

8. Huệ Châu (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 8

Dân số năm 1990: 205.000

Dân số năm 2010: 1.384.000

Dân số năm 2025: 1.828.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 791,7%

9. Tuyền Châu (Trung Quốc)

Những thành phố phát triển nhanh nhất TG - 9

Dân số năm 1990: 174.000

Dân số năm 2010: 1.068.000

Dân số năm 2025: 1.462.000

Tăng trưởng từ năm 1990 đến 2025: 740,2%

Theo Hoài An (Vneconomy)