Nguồn: http://danviet.vn/top-nam-than-co-bap-showbiz-viet-co-body-nhu-trai-nui-ran-chac-nhu-ban-thach-5...

Theo Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym