Nơi dân "đào đất" là có vàng, vàng có đeo "sái cổ" như người ta mơ?

Ở vùng đất này, trong hơn 1000 năm từ thời vương quốc cổ đại Ghana, thuộc địa Gold Coast cho đến Ghana ngày nay đã sản xuất một phần đáng kể vàng của thế giới. 

Nguồn: http://danviet.vn/noi-dan-dao-dat-la-co-vang-vang-co-deo-sai-co-nhu-nguoi-ta-mo-5020202361015228...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh