Nơi dân "đào đất" là có vàng, vàng có đeo "sái cổ" như người ta mơ?

Ở vùng đất này, trong hơn 1000 năm từ thời vương quốc cổ đại Ghana, thuộc địa Gold Coast cho đến Ghana ngày nay đã sản xuất một phần đáng kể vàng của thế giới. 

Nguồn: http://danviet.vn/noi-dan-dao-dat-la-co-vang-vang-...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Bản tin tài chính kinh doanh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung