Nguồn: http://danviet.vn/lang-ngheo-bong-giau-nuc-tieng-dep-khong-kem-thanh-pho-5020203710241983.htm

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh