VIDEO CHỌN LỌC

Bị đàn cá sấu bao vây cắn xé, linh dương "cứng đầu" vẫn thoát chết kỳ diệu
Khi bầy linh dương đầu bò vượt sông, đàn cá sấu dễ dàng bắt được 1 con.