Nguồn: http://danviet.vn/cay-sanh-co-hon-100-nam-tuoi-tung-duoc-tra-gia-bang-3-can-nha-5020205111011688...

Theo Châu Dương (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ