Trên tay kính Apple Vision Pro – Có xứng tầm “siêu phẩm”?

Sự kiện: Vision Pro

Theo các chuyên gia, Apple Vision Pro có khả năng cách mạng hóa Thực tế ảo - VR và Thực tế tăng cường - AR ngay cả khi chúng có giá ngoài tầm với của hầu hết mọi người.

Apple Vision Pro được đánh giá là một máy tính không gian, được Apple gọi là "thiết bị điện tử cá nhân tiên tiến nhất từ trước đến nay". Đây là một tuyên bố khá đắt giá, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả iPhone.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo TRẦN VY ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Vision Pro

Xem thêm
Báo lỗi nội dung