Thơ tình: Thương!

Thơ tình: Thương! Thương sao phận bạc hơn vôi / Mối sao cũng lắm, đêm nằm phòng không?
Thơ tình: Hoa dại
Thơ tình: Hoa dại Lữ khách tha hương nhớ không anh, nơi đó / Có cánh hoa tàn bé nhỏ đợi anh...
Thơ tình: Yêu xa
Thơ tình: Yêu xa Chúng mình yêu bao lâu rồi em nhỉ? / Mà sao giờ vẫn chỉ một mình anh