Thơ tình: Mùa đông

Thơ tình: Mùa đông Đông đến làm chi cho sầu dâng gõ cửa / Cho nỗi buồn cô đặc giữa màn đêm