Hà Nội: Thay đổi quy chế giao dịch chứng khoán tại HNX từ 05/11

Sự kiện: Tin chứng khoán

Bắt đầu từ ngày hôm nay, 05/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ áp dụng quy chế mới trong giao dịch chứng khoán niêm yết.

Theo Quyết định số 653/QĐ-SGDHN của HNX về ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu của thành viên và góp phần gia tăng thanh khoản thị trường, Quy chế giao dịch mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11/2018 và thay thế cho Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/8/2016.

Theo đó, những điểm thay đổi cơ bản tại Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết mới của HNX như sau:

Bổ sung phiên giao dịch sau giờ

Đối với phiên giao dịch buổi sáng, thời gian khớp lệnh liên tục từ 09h00-11h30. Thời gian giao dịch thỏa thuận từ 09h00 – 11h30.

Thời gian nghỉ trưa từ 11h30 – 13h.

Đối với phiên giao dịch buổi chiều, khớp lệnh liên tục từ 13h00 – 14h30; Khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa từ 14h30 – 14h45; giao dịch thỏa thuận từ 13h00 – 15h00.

Hà Nội: Thay đổi quy chế giao dịch chứng khoán tại HNX từ 05/11 - 1

Bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO)

Quy chế mới cũng bổ sung quy định về Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO) như sau:

Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.  

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Sửa quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch khớp lệnh LO

Giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Thời hiệu của lệnh giới hạn được sửa lại như sau: "Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ". Theo quy chế cũ, lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khikết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ".

Bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa

Chỉnh sửa, bổ sung quy định: Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. Việc bổ sung nội dung "giá đóng cửa" nhằm đưa ra quy định chặt chẽ hơn đối với việc xác định giá đóng cửa trong ngày.

Chia sẻ
Theo Hiền Anh (Infonet)
Tin chứng khoán Xem thêm
Báo lỗi nội dung