2014: Việt Nam sẽ vay hơn 360.000 tỷ

Chủ Nhật, ngày 13/04/2014 08:25 AM (GMT+7)

Năm 2014, Chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay là 367.000 tỷ. Kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2014 là 208.883 tỷ đồng. Nguồn tin từ Cổng điện tử Chính phủ.

Ngày 7/4/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 477/QĐ-TTg, phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ năm 2014.

Theo đó, kế hoạch vay trong nước của Chính phủ năm 2014 là 367 nghìn tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi ngân sách là 197 nghìn tỷ đồng; phát hành trái phiếu cho đầu tư là 100 nghìn tỷ đồng và đảo nợ khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch rút vốn vay nước ngoài, Chính phủ phê duyệt mức rút vốn vay là 4,52 tỷ USD, tương đương 95,8 nghìn tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ, Chính phủ duyệt ngân sách trả nợ năm 2014 là 208.883 tỷ đồng, bao gồm: trả nợ trong nước là 159.683 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài là 49.200 tỷ đồng.

Theo Đỗ Trọng (Dân Việt)