Ăn món "ích nước, lợi nhà"

Ăn món "ích nước, lợi nhà" Xin được nói ngay đó là món... chuột đồng. Bởi đây là loài mà nếu không bắt nó thì nó nhai sạch cả ruộng chớ...