Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-do-thi-ha-va-ban-cung-phong-do-body-ngang-ngua-kho-phan-dinh-hon-thua-...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Yoga