Chỉ trong hai tháng đầu năm, có trên 51.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo Tổng tục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong 2 tháng đầu năm 2023 , có tổng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 51.400 doanh nghiệp, tăng 14,5%.

Theo đó, tổng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 2 tháng qua là 51.400 doanh nghiệp, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có 25.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo thông tin từ từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2023, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 65.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 51.100 lao động, giảm 18,5% về số doanh nghiệp, giảm 33,8% về vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động so với tháng 1/2023.

Trong đó, nếu so với cùng kỳ năm trước, thì tăng 21,4% về số doanh nghiệp, giảm 23,1% về số vốn đăng ký và giảm 29,6% về số lao động. Như vậy, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2023 đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 18,9% so với tháng trước và giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài số lượng doanh nghiệp thành lập mới, trong tháng, cả nước còn có 3.927 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 73,9% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, cả nước có 19.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 164.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 119.600 lao động, giảm 3% về số doanh nghiệp, giảm 40,7% về vốn đăng ký và giảm 20,1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023, theo Tổng cục Thống kê, đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 358.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.605 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2023 là 522.700 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, từ đầu năm tới nay, cả nước có 18.200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm 2023 lên 37.900 doanh nghiệp, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 2/2023, có 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 89,1% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022; có 2.636 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 61,5% và tăng 37,5%; có 1.167 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 42,7% và giảm 5,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.800 doanh nghiệp, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, còn có 9.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,8%; 3.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%.

Việc số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động còn ít hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường một lần nữa cho thấy, tình hình sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

9 năm thu 1,6 triệu tỷ đồng tiền thuế đất

Giai đoạn 2013-2020, số thu từ đất đai (chuyển nhượng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất) trung bình khoảng gần 160.000 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng hơn 15% tổng thu ngân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên An ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung