Tin liên quan

Patê và... tôi

Patê và... tôi Với Hà Nội, patê là một phần không thể thiếu trong cái thú ẩm thực ăn chơi.