Nguồn: http://danviet.vn/tri-gia-171-ty-penthouse-cua-g-dragon-hoanh-trang-den-co-nao-5020212721035451....

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp