Nguồn: http://danviet.vn/hai-giong-thuc-vat-mang-ten-da-quy-het-gia-cat-co-nguoi-viet-van-un-un-mua-502...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ