Độc chiêu của Ukraine tránh UAV Nga

Độc chiêu của Ukraine tránh UAV Nga

Độc chiêu Ukraine tránh UAV Nga là dùng xe địa hình, xe đạp điện,...để di chuyển thay vì các loại xe quân sự, bọc thép.  

Thế giới

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN