Thông minh siêu hạng

Thông minh siêu hạng “Hôm nọ tớ ra hiệu sách, thấy có quyển sách với tựa đề “Làm sao để giải quyết 50% vấn...

Lời tư vấn phũ phàng

Lời tư vấn phũ phàng "Em có một vài nhược điểm như nà: Khuôn mặt thì bị thô, ngực thì phẳng, mông nại không có..."

Troll chồng nửa đêm

Troll chồng nửa đêm Đang ôm nhau ngủ, bỗng vợ gạt chồng ra rồi nói: Anh nằm đây nhé, em không muốn nằm với...

Công việc vị trí cao

Công việc vị trí cao Nam sinh viên mới ra trường còn thất nghiệp đi tuyển dụng muốn một công việc vị trí cao và...