Mới: Đề xuất bổ sung quy định quản lý xe điện vào Luật Phòng cháy, chữa cháy

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Thẩm tra dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban Quốc phòng An ninh (QPAN) đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện vào luật.

Cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật PCCC và CNCH với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình, Uỷ ban QPAN cho rằng, việc xây dựng và ban hành Luật PCCC và CNCH nhằm thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về PCCC và CNCH; luật hoá những quy định hiện hành và bổ sung quy định đầy đủ, toàn diện về hoạt động CNCH mà lực lượng PCCC và CNCH đang được giao đảm nhiệm nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn; khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập đang tồn tại…

Về hoạt động phòng cháy, Ủy ban QPAN cho rằng, dự thảo Luật cơ bản phù hợp với vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác PCCC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch tại khoản 1 Điều 13 để có giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với từng loại quy hoạch; xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án;

Phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC; rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC;

Cân nhắc quy định giao trách nhiệm “tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Về hoạt động chữa cháy, Ủy ban QPAN cho rằng, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, đề nghị bổ sung quy định cho phép người chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 28 được quyền “cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy” nhằm đảm bảo trật tự khu vực chữa cháy; bổ sung thêm chủ thể “chủ hộ dân, thành viên hộ gia đình” là người chỉ huy chữa cháy tại thôn, tổ dân phố trong trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đội trưởng đội dân phòng vắng mặt…

Về lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban QPAN nhận thấy, dự thảo Luật đã cơ bản thể hiện quan điểm xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ, xác định rõ lực lượng nòng cốt, lực lượng tham gia và trách nhiệm, vai trò của các chủ thể.

Để thể hiện rõ hơn chủ trương của Đảng về công tác PCCC và CNCH, phù hợp với thực tiễn, đề nghị tiếp tục rà soát quy định của pháp luật hiện hành để sắp xếp, bố trí lực lượng PCCC và CNCH hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ, không làm phát sinh tổ chức bộ máy, không chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, các chủ thể trong quản lý hoạt động PCCC và CNCH.

Về đảm bảo điều kiện cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Uỷ ban QPAN đề nghị nghiên cứu quy định riêng với người tham gia chữa cháy và người tham gia CNCH để bổ sung quy định cụ thể hơn về chế độ, chính sách cho từng nhóm đối tượng; cân nhắc kỹ tính hợp lý của quy định hỗ trợ cho hoạt động PCCC và CNCH từ Quỹ phòng chống thiên tai…

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự thảo luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lần này đã bổ sung điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy đối với nhà ở kết hợp kinh doanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Linh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN